browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ramsviks Övergård

Gården är belägen i Ramsvikslandets naturreservat mellan Hunnebostrand och Smögen. Här finns plats för ca 40 boende med självhushåll i 11 rum, stugor och lägenheter. Det finns också två samlingslokaler för större och mindre sällskap.

Ramsvikslandet är en ö med broförbindelse skiljd från fastlandet av Sotekanalen. Ön är ca 5 km lång och 2 km bred och består till stora delar av bohuslänska rundade klippor som här och där avbryts av ljunghedar, skogbeväxta klyftor och jordbruksmark med betande kreatur.

Ladda ner gårdens informationsbroschyr i PDF-format här