browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vandring

 

På Ramsvikslandet finns fantastiska möjligheter till vandring på nygjorda vandringsleder. Lederna är av varierande längd och svårighetsgrad och täcker hela ön. Karta finns.

Ramsvikslandet är ett naturreservat med stora natur- och kulturvärden. Det består av vidsträckta klippområden längst ut i havsbandet och av jordbruksmark och ljunghedar längre in på ön. Vandringen ger därför möjlighet till stor variation av naturupplevelser.